Wymagania stawiane kandydatom:
    Niekaralność
    Wiek od 20 do 55 lat
    Wzrost powyżej 175cm
    Stałe zameldowanie
    Dobry stan zdrowia i ogólna sprawność fizyczna
    Wysoka kultura osobista, miła powierzchowność oraz stanowczość i odwaga

Wszystkich zainteresowanych pracą w naszej firmie prosimy o wypełnienie i przesłanie ankiety personalnej.

Informujemy jednocześnie, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.